Artikkelit

Pseudohumanismi

Käsittelimme sosiotunnetta. Kun tunne laajenee yksilön rajojen ulkopuolelle käsittäen myös muita, sitä sanotaan sosiotunteeksi. Missä on sen raja? Aivan kuten nollalla ei voi olla mitään sädettä, samaten ei äärettömälläkään…

Neohumanismi on perimmäinen suoja

Humanismin tausta Tämän päivän ihmiskunta on epäilemättä edistynyt jonkin verran älyn, viisauden ja järkiperäisyyden alalla. Ihmiset tulivat tähän maahan noin miljoona vuotta sitten. Tämän päivän ihmisen tunteet, toiveet,…