Artikkelit

Eri elinkeinojen harjoittaminen

Elinkeinoksi nimitetään tapaa, jolla henkilö hankkii toimeentulonsa. Mielen kohteena olevat tunteet ja ideat sekä sen kyvyt ovat perusta mielen olemassaololle ja kehitykselle. Hienosyisintä tunnetta, joka täyttää mielen äärettömällä…