Artikkelit

Antaumuksen tunne ja neohumanismi

Edellisessä luennossani mainitsin, että ihmiset saavuttavat hartauden korkeimman tilan subjektiivisen lähestymistavan avulla sopeuttamalla sen ulkoiseen, objektiiviseen. Selitin myös kuinka hartaus kehittyy erilaisten psyykkisten ilmaisutapojen…

Kahleet ja niistä vapautuminen

Äskettäin puhuin antaumuksen tunteesta ja uushumanismista. Antaumuksen tunteen yhteydessä mainitsin, että sopeutumattomuus ulkoiseen maailmaan on esteenä hartaudellisen tunteen kehittymiselle. Jotta voisi välttää sellaisia esteitä,…

Geotunne

Puhuin humanismista. Tämä on hyvin syvällinen ja pulmallinen filosofian teoria. Hartaus ja rakkaus Korkeinta kohtaan, nykyisen ihmiskunnan kaikkein kallisarvoisimmat aarteet, ovat jatkuvasti alttiina ulkoisen maailman hyökkäyksille. Ihmisten…

Elävät olennot ja niiden luonteenlaatu

Ne luontokappaleet, joiden mieli on alkanut toimia, joiden ektoplasma on aktivoitunut, tuntevat vaistomaisesti: "Tämä on minun ruokaani, tämä ei ole minun ruokaani; nyt on aika nukkua,nyt on aika herätä."Näillä kehittymättömillä luontokappaleilla…

Riisto ja pseudokulttuuri

Jo heti alkuun saanen todeta, että tässä maailmassa on esitetty monia teorioita; jotkut niistä ovat eläneet jonkin aikaa ja sitten vähitellen lakanneet olemasta. Jotkut teoriat ovat ilmestyneet kuin meteorit valaisten häikäisevästi…

Pseudohumanismi

Käsittelimme sosiotunnetta. Kun tunne laajenee yksilön rajojen ulkopuolelle käsittäen myös muita, sitä sanotaan sosiotunteeksi. Missä on sen raja? Aivan kuten nollalla ei voi olla mitään sädettä, samaten ei äärettömälläkään…

Herännyt tietoisuus

Kahleet, jotka sitovat ihmisiä, eivät ole puhtaasti fyysisiä — ne ovat yhtä hyvin psyykkisiä ja henkisiä. Perussyy fyysiseen kahleeseen on lähtöisin psyykkiseltä alueelta. Ihmisen toiseen ihmiseen kohdistama riisto ja kidutus ovat…

Uuden sukupolven ideologia

Korkein toimiva olemus (Prakriti) toimii tiettyä menetelmää noudattaen ja tätä menetelmää sanomme luonnoksi. Menetelmä seuraa yhtenäistä linjaa, mutta joissakin tapauksissa sen kulussa ilmenee jotakin poikkeavaa vaikkakaan ei kovin…

Neohumanismi on perimmäinen suoja

Humanismin tausta Tämän päivän ihmiskunta on epäilemättä edistynyt jonkin verran älyn, viisauden ja järkiperäisyyden alalla. Ihmiset tulivat tähän maahan noin miljoona vuotta sitten. Tämän päivän ihmisen tunteet, toiveet,…