Sivilisaation tulevaisuus

Nykyajan ihmisiä vaivaa usein huoli ja pelko ihmisrodun tuhoutumisesta lyhyen ajan sisällä. Ihmiset ajattelevat että sivilisaatio on hyvin kriittisessä vaiheessa eikä sen täydellistä tuhoutumista voida välttää. Mutta näin ei voi käydä.

Sekä yksilöiden että yhteiskunnan olemassaolo on riippuvainen kolmesta tekijästä: asti, bhati ja ananda. Astin eli olemassaolon ehdottomat edellytykset, sine qua non, ovat asunto, ravinto, koulutus ja terveyspalvelut. Termi bhati tarkoittaa vibhati eli kehitys ja edistys. Esimerkiksi tavallinen mato on ollut olemassa lajina satoja miljoonia vuosia, mutta tämä ei kuitenkaan merkitse olemassaoloa bhati-termin varsinaisessa merkityksessä. Toisin sanoen tarvitaan bhatia, edistymistä ja kehitystä. Pelkkä syöminen, juominen ja huvittelu ei voi edustaa todellista elämää, se olisi pelkkä yksitoikkoinen taakka.

Päämäärä on välttämätön yksilön ja yhteiskunnan kokonaisvaltaiselle kehitykselle. Ilman tällaista määrätietoista päämäärää kehityksen suunta ja tarkoitus jäävät epäselviksi. Nuppu aukeaa ja muuttuu kukaksi. Tätä voi nimittää sen kehitykseksi. Bhatin eli kehittymisen tarkoitus on äärettömän autuuden, anandan saavuttaminen. Termi ananda tarkoittaa ääretöntä onnellisuutta, mielihyvän ja tuskan tasapainoa, täydellistä mielenrauhaa.

Näiden edellä mainittujen tekijöiden puute saattaa aiheuttaa suurta sekaannusta ja häiriöitä yksilön ja yhteiskunnan elämässä. Maapallo sai alkunsa kymmeniä miljoonia vuosia sitten. Vaikka arkeologisesta näkökulmasta katsottuna maapallo onkin vasta lapsuusvaiheessaan, silti jonain päivä se väistämättä tuhoutuu. Tarkoittaako tämä siis ihmislajin katoamista?

Tietyn planeetan tai aurinkokunnan tuhoutuminen ei merkitse ihmiskunnan loppua. Maailmankaikkeudessa on monia muita tähtiä ja planeettoja. Kehittyneen tieteen ja avaruusrakettien avulla ihmiset tulevat muuttamaan muille planeetoille. Se, mikä on pelkkää haaveilua tänään, tulee olemaan todellisuutta huomenna. Kyseessä on yksilön ja kollektiivisen yhteisön sisäinen pyrkimys, joka saa konkreettisen muodon. Ihmisillä on ollut kautta aikojen halu lentää lintujen lailla. Lentokoneiden kehittäminen on tulosta tästä pyrkimyksestä. Halu on toiminnan äiti. Tulevaisuudessa tulette näkemään raketteja, joiden avulla ihmiset voivat matkustaa toisille planeetoille. Ja jos nämä planeetat ja tähdet tuhoutuvat jonain päivänä, ihmiset tulevat muuttamaan uusille planeetoille.

Voidaan väittää, että jatkuva lämpö- ja valosäteilyn vaikutuksesta koko maailmankaikkeuden lämpötila muuttuu samaksi ja ulkoisen lämmön puutteessa maailmankaikkeus tuhoutuisi. Tämä tarkoittaisi että myös ihmiskunta tuhoutuisi. Mutta näin ei voi käydä. Maailmankaikkeus ei voi muuttua steriiliksi. Kohteiden tiivistyminen johtaa planeetan räjähdykseen eli jadasphotaan. Tämä vapauttaa suunnattoman määrän lämpöenergiaa ja siitä muodostuu uusia galakseja ja tähtiä. Pelkoon ei siis ole aihetta. Elämä saattaa jonain päivänä kadota maapallolta, mutta ihmiskunta ei voi kadota. Asti on taattu.

Ihmisryhmän kehittyminen edellyttää useita tekijöitä, mutta seuraavat kuusi ovat niistä tärkeimmät.

Sekä yksilön että yhteisön elämässä tarvitaan henkinen ideologia. Suuri osa ihmisen energiasta käytetään väärin johtuen siitä, ettei tunneta omaa itseä eikä sitä, mitä kohden ollaan kulkemassa. Tämä energian väärinkäyttö aiheuttaa väistämättä tuhoa.

Toinen yhteiskunnan kehitykseen tarvittava tekijä on henkinen käytäntö, sadhanan käytäntö. Jokaisella on fyysinen rakenne. Jokaisen yksilön haasteena on tuottaa kehon avulla yhä enemmän ja enemmän ektoplasmaa ja muuntaa se sitten tietoisuudeksi. Tähän konversioon tarvitaan oikeanlainen prosessi. Henkinen käytäntö tarkoittaa viiden peruselementin muuntamista ektoplasmaksi ja edelleen tietoisuudeksi tieteellisen menetelmän avulla. Tämä on metamorfoosin menetelmä. Henkinen käytäntö on näin ollen välttämätön. Mutta pelkkä henkinen ideologia ja henkinen käytäntö eivät riitä.

Kolmas tekijä, joka on sekoitus astia ja bhatia, on yhteiskunnallistaloudellinen teoria. Tarvitaan yhteiskuntarakenteen vaurauden jakautuminen kasvun huolellista tuntemusta etukäteen. Ilman tätä tietoa ole tukevaa perustaa, jolle yhteiskunta voi rakentua.

Neljäs tekijä on yhteiskunnallinen solidaarisuus. Kaikki elävät olennot tässä ilmenneessä maailmankaikkeudessa ovat saman Kosmisen olennon lapsia. He ovat saman korkeimman Luojan jälkeläisiä. Tämä on keskeinen periaate. Yhteiskunnallistaloudellisella teorialla ei ole mitään käyttöä ilman tätä veljeyden tunnetta. Tämän teorian toteuttaminen on mahdotonta ilman sadhanaa, henkistä harjoitusta.

Viides yhteiskunnan edistymiseen tarvittava tekijä on henkiset kirjoitukset. Kaikilla elämän aloilla tarvitaan henkisesti ylevien ihmisten seuraa, satsaungaa.

Auktoriteetti jonka vaikutus teihin tarkoittaa satsaungaa on shastra, henkinen kirjoitus. Se mitä ylevöittää yhteiskuntaa shasanan kautta on nimeltään shastra. Meille tulisi olla oma shastra. Viimeinen mutta ei vähiten tärkeä tekijä yhteiskunnan kehitykselle, on oma henkinen opettaja.

Koko yhteiskuntarakenne riippuu näistä kuudesta tekijästä. Bhati on merkityksetön ilman niitä. Heikkous yhdessä niistä saattaa vaarantaa koko bhatin olemassaolon.

Muinaisista ajoista lähtien on muodostunut monia eri ihmisryhmiä. Jotkut niistä ovat jotenkin onnistuneet sinnittelemään eteenpäin, jotkut katosivat ja jotkut jatkoivat olemassaoloaan muuntuneessa muodossa. Noin tuhatviisisataa vuotta sitten olivat arabit hyvin kehittyneitä tieteessä. Mutta islamilainen aalto kukisti heidät, koska heillä oli puutteita edellä mainituissa kuudessa tekijässä, kun jälkimmäisillä oli ainakin viisi niistä. Samoin kävi Egyptin osalta. Se oli täysi kehittynyt taiteen, arkkitehtuurin ja tieteen alalla. Juuri egyptiläiset rakensivat pyramidit, mihin tarvittiin kehittynyttä geometrian osaamista. Lisäksi he olivat hyvin kehittyneitä sivilisaation osalta. Tästä huolimatta he eivät kyenneet estämään tuhoutumistaan. Nykyajan Egypti edustaa egyptiläistä versiota arabialaisesta sivilisaatiosta. Vanhemman sivilisaation kuolemisen aiheuttivat puutteellisuuden edellä mainituissa kuudessa tekijässä.

Roomalais-kristillinen sivilisaatio oli huomattavasti korkeimmalla kehitysasteella. Kuitenkin sen piiristä puuttui solidaarisuus (social outlook). Ei ollut minkäänlaista tunnetta veljeydestä ja tasa-arvosta. Orjuus vallitsi ja inhimillisyys oli vähenemässä. Lisäksi kunnollisen yhteiskunnallistaloudellisen teorian puuttuminen aiheutti jonkinlaisen fasistisen mentaliteetin. Ylellisyydessä piehtaroivat ihmiset alkoivat vieroksua työtä ja tulivat laiskoiksi. Luonnollisesti he hävisivät kohdatessaan väkevämmän voiman. Kreikkalaisen ja kiinalaisen sivilisaation tuhoutumisen aiheuttivat myös puutteellisuudet bhatin osatekijöissä. Arjalaiset kykenivät voittamaan paikalliset intialaiset vain sen takia että näillä oli puutteita bhatin osatekijöissä. Heillä oli kyllä useita bhatin tekijöitä mutta heillä ei ollut suurta opettajaa, josta syystä he hävisivät.

Myös tulevaisuudessa näiden osatekijöiden puutteiden takia ihmisryhmiä tulee varmasti katoamaan. Mutta siellä missä nämä tekijät ovat läsnä, edetään kohti anandaa eli jumalaista autuutta, ja tämän etenemisen ansiosta ei katoamista tapahtua. Sellaiset ryhmät joilla on hallussaan nämä kuusi tekijää, pystyvät tuottamaan sadviproja. Sadviproja ovat sellaiset henkilöt, joiden kaikki pyrkimykset suuntautuvat anandan saavuttamiseen. He tuntevat myös astin eikä heissä ole puutteita bhatin kuuden osatekijän osalta. He ovat voimakkaita moraalisuudessa ja ovat aina valmiita taistelemaan epämoraalista toimintaa vastaan.

Tapah siddhi on mahdoton ilman bhatin osatekijöitä. Ne jotka noudattavat tarkasti moraalisuuden periaatteita, ovat sisäistäneet hyvin tapah-periaatteen ja ovat valmiita taistelemaan epämoraalisia henkilöitä vastaan, ovat sadviproja. Vain nämä sadviprat ovat turvassa tuholta ja katoamiselta, koska he kykenevät edistämään yhteiskunnan hyvinvointia. Näin ollen kaikkien ihmisten ensisijainen velvollisuus on tehdä itsestään ja muista sadviproja. Sadvipralla ei tarkoiteta niitä, jotka toistavat mantroja helminauhan avulla tai tekevät pranayama hengitysharjoituksia. Myös pranayamassa on kolme vaihetta ‒ purak tarkoitta sisäänhengitystä, kumbhak hengityksen pidättämistä ja recak uloshengitystä. Sadviprojen pranayama tarkoittaa sitä että hengitetään sisään koko maailmankaikkeus purak vaiheessa, pidetään se sisällä kumbhak vaiheessa, ja hengitetään se ulos recak vaiheessa sen jälkeen kun on liittänyt siihen oman suuruutensa ja hyväntahtoisuutensa.

Sadviprat käyvät loputonta taistelua epämoraalisuutta ja kaikenlaisia hajottavia voimia vastaan. Niitä, jotka esittäytyvät dharman kannattajiksi mutta ovat arkoja taistelutahdon osalta, ei voi nimittää sadviproiksi. Shiva oli suuri koska hänen Trishul-keihäänsä oli aina valmis iskemään epämoraalisia voimia vastaan. Krishna oli suuri, koska hänen nuolensa oli osoitettu vastustamaan epäinhimillisiä ja epämoraalisia henkilöitä. Hän myös kannusti moralisteja taistelemaan taistelemaan epämoralisteja vastaan. He eivät olleet ainoastaan sadviproja vaan myös kaikkien sadviproja vanhempia ‒ suuria sadviproja.

Sadviprat pyrkivät aina kohottamaan ihmisiä korkeammalle tasolle. Kun tämä maapallo tulee vanhaksi he johdattavat ihmiskunnan toisille planeetoille ohjaamalla tieteellistä tutkimusta.

Jotkut ihmiset pelkäävät että ydinaseet saattavat jonain päivänä tuhota ihmiskunnan. Mutta tällaiset huolet ovat aiheettomia. Juuri ihmisäly on vastuussa näiden aseiden kehittämisestä joten on selvää että äly on voimakkaampi kuin nämä aseet. Se saattaa jonain päivä keksiä aseita joiden rinnalla atomi- ja vetypommit voivat olla tehottomia. Sadviprat tulevat rakentamaan tällaisia voimakkaita aseita. Jos ihmiskunta haluaa pysyä hengissä, jos halutaan pelastaa miljoonien viattomien ihmisten elämä, silloin rauhan apostolien velvollisuus on käyttää voimakkaampia aseita kuin mitä meillä on tällä hetkellä.

Sadviprat eivät koskaan jää pitämään perää kun on kyse tieteellisten kokeiden suorittamisesta. Kun maapallo muuttuu ihmisille asumiskelvottomaksi, he siirtävät ihmiset toisille planeetoille.

Puute ravinnosta ei ole mikään uusi ongelma. Vain sadviprat pystyvät pelastamaan ihmiskunnan siltä, eivät poliitikot tai asiantuntijat. He tulevat tuottamaan tabletteja joilla voidaan korvata vilja. Nostamalla turhaan hälyä ongelmista ei niihin tuoda helpotusta. Vain taistelu kaikkia vaikeuksia vastaan voi tuoda ratkaisun ihmisten kohtaamiin ongelmiin. Kulkekaa eteenpäin taistellen kaikkia esteitä ja vastoinkäymisiä vastaan. Voitto on varmasti syleilevä teitä. Vaikeudet ja vastoinkäymiset eivät voi olla voimakkaampia kuin teidän kykynne ratkaista ne. Te olette suuren Kosmisen olennon lapsia. Olkaa sadviproja ja tehkää muutkin sadviproiksi.