Renessanssi kaikilla elämän aloilla

Tämänpäiväisen luennon aiheena on ”Renessanssi kaikilla elämän aloilla”.

Sanan renessanssi todellinen merkitys on uudelleen herääminen. Ihmiskunta siis nukkuu ja nyt sen on herättävä tästä syvästä unesta ja tehtävä jotain kaikilla elämän aloilla, kaikilla olemassaolon tasoilla.

On olemassa kolme tärkeää elämän osa-aluetta: fyysinen taso, psyykkinen taso ja henkinen taso. Fyysisellä tasolla on useita osa-alueita, kuten esimerkiksi tieteellinen tutkimus, sosiaalinen kehitys, poliittinen elämä, talouselämä ja kulttuurielämä. Ihmiset sanovat usein, että 1900-luku on tieteen vuosisata. Tämä ei pidä paikkaansa. Tiede on liittynyt ihmiselämään jo esihistoriallisista ajoista lähtien, jo ihmiskunnan syntymästä alkaen noin miljoona vuotta sitten, ei pelkästään tällä 1900-luvulla. Niin kauan kuin on olemassa yksikin ihminen, silloin on myös tieteen aikakausi.

Nykyään tiede merkitsee uusien aseiden kehittämistä – sodanlietsojien aseman vahvistamista; mutta tieteen ei pitäisi olla hengeltään tällaista eikä näin ollut ihmiselämän alkuaikoina. Aseita kyllä tarvitaan − ei sodanlietsojien tukemiseen, vaan turvaamaan hyviä ideoita, hyviä ajatuksia ja hyviä ihmisiä. Tieteen pitäisi olla samanlaista kuin taiteen: tiedettä palvelun ja henkisyyden puolesta. Sanoin aikaisemmin: taidetta palvelun ja henkisyyden puolesta ja nyt sanon: tiedettä palvelun ja henkisyyden puolesta. Tiedettä tulisi aina käyttää tukemaan yhteiskunnan todellista edistystä.

Sitten sosiaalinen alue. Siinä on useita osa-alueita ja yhteiskunnallisen edistyksen ydin ja todellinen henki on poistaa kaikki yhteiskunnallinen eriarvoisuus. Jokaisen yhteiskunnan jäsenen tulee nauttia yhdenvertaisia oikeuksia yhden ja saman perheen jäseninä mutta eriarvoisuutta on vielä ja renessanssi-liikkeen velvollisuus on poistaa eriarvoisuus ja tuoda tasa-arvoisuus, tasapaino ja harmonia ihmisten välille.

Eriarvoisuutta on monen tyyppistä. Esimerkiksi yhteiskunnassa on biologisia eroavaisuuksia, joita tietyt itsekkäät henkilöt kannustavat. Biologista eriarvoisuutta − ihmisten ja eläinten välillä, ihmisten ja kasvien välillä ja eläinten ja kasvien välillä. Tällaista eriarvoisuutta ei tule pitää yllä. Aivan kuten ihmiset haluavat säilyä hengissä, niin myös kyyhkynen haluaa pysyä elossa, samoin lehmät ja puut. Aivan kuten oma elämäni on tärkeä minulle, samoin on muiden elävien olentojen elämä yhtä tärkeä niille. Ihmisillä on synnynnäinen oikeus elää tässä maailmassa ja eläimillä ja kasveilla on myös oikeus elää maapallolla. Jotta tämä oikeus tunnustettaisiin ja koko yhteiskunta saataisiin tunnustamaan tämän oikeuden, tämän eteen on renessanssi-liikkeen tehtävä jotain konkreettista.

Sitten on syntyperästä johtuvaa − eriarvoisuutta ylempikastisten ja ns. alempikastisten välillä. Ihmiset kuolevat nälkään yhdessä maassa ja toisessa maassa kuolevat ahneuden aiheuttamaan ylensyöntiin. Tämä on eriarvoisuutta − tämä on paha asia. Se on itsekkäiden ihmisten aikaansaannosta, ei Parama Purusan. Renessanssi-liikkeen tulee tehdä jotain konkreettista myös tässä asiassa. Kaikki ovat yhdenvertaisia, kaikille kuuluu ihmisinä samanlainen ihmisarvo.

Sitten ihonväri. Ihmisten ihonvärissä on eroja johtuen maantieteellisistä oloista ja historian vaiheista. Joku tietty henkilö saattaa omata vaalean ihonvärin, joku toinen tumman, joku toinen hyvin mustan, joku keltaisen. Tämä ei ole sisäinen eroavaisuus vaan se on ulkoinen eroavaisuus. Miksi tarvittaisiin jotain erityisiä oppeja jotka pohjautuvat näihin eroihin? Ei, mitään ihonväristä johtuvia eriarvoisuuksia ei pidä sallia, ihonväri ei saa aiheuttaa mitään sosiaalista eriarvoisuutta.

Sitten sukupuolesta johtuvat eroavaisuudet. Naisilta on evätty monia yhteiskunnallisia oikeuksia. Kuten tiedetään, muutama sata vuotta sitten heillä ei ollut minkäänlaista äänioikeutta monissa maissa. Miksi? He ovat myös ihmisiä − heillä on samat oikeudet kuin miehillä. Renessanssi-liikkeen on aloitettava liike, joka taistelee tällaista sukupuolista syrjintää vastaan. Ovatko naiset kuin karjaa tai kangassäkkejä, joita ihmiset antavat lahjoiksi häissä? Ovatko he orjia, joita voidaan myydä muille? Niin kauan kuin heiltä puuttui rohkeutta ja älykkyyttä, he suvaitsivat tällaista − mikä suunnaton nöyryytys! Tällainen epäinhimillinen alistaminen on paljon pahempaa kuin julkinen piiskaaminen kadulla. Ovatko naiset pelkkiä kangassäkkejä, joita lähetään pesulaan? Naisia ei pidä syrjiä eikä yhteiskunnassa saa olla miesten ylivaltaa.

Yhteiskunnan johtamisen tulee yhteistoiminnallista, ei alistavaa johtamista. Tarvitaan johtamista, joka pohjautuu miesten ja naisten tasavertaiseen yhteistyöhön. Renessanssi-liikkeen tulee aloittaa välittömästi liike, joka taistelee kaikkia näitä eriarvoisuuden muotoja vastaan. Muussa tapauksessa, miten voitaisiin edistää yhteiskunnan kaikinpuolista kehitystä, mikäli viisikymmentä prosenttia väistöstä eli naiset ovat alistetussa asemassa? Nämä ovat siis kaikki renessanssi-liikkeen renessanssi-liikkeen sosiaalisia velvollisuuksia. Renessanssi-liikkeen kannattajien on taisteltava näitä syrjinnän ja eriarvoisuuden muotoja vastaan − ne on kitkettävä juurineen yhteiskunnasta.

Poliittisessa elämässä yksi ryhmä ihmisiä riistää jotain muuta ryhmää samassa maassa tai jossain toisessa maassa. On poliittista eriarvoisuutta. Lisäksi on taloudellista eriarvoisuutta ja keskittymistä, taloudellista riistoa samoin kuin myös sosiaalista ja kulttuurista eriarvoisuutta, sosiaalista ja kulttuurista riistoa. Renessanssi-liikkeen täytyy tuoda tämä kaikkien tietoon, tällaista eriarvoisuutta eivät voi tukea hyvää ajattelevat, oikeamieliset ihmiset emmekä mekään tue sitä. Poliittisella alueella tulee siis vallita moralistien hallinto, epämoraaliset ihmiset eivät voi johtaa yhteiskuntaa, he eivät kykene ohjaamaan ihmisiä oikeamielisyyden tielle. Poliittisen elämän tulee myös pohjautua universalismiin unohtamatta sitä, että kullakin alueella on omat erityiset ongelmansa ja olosuhteensa.

Taloudellisessa elämässä on äärimmäistä epätasa-arvoa ja riistoa. Vaikka kolonialismia ei enää esiinnykään avoimesti poliittisella ja taloudellisella alueella, se jatkuu silti epäsuorasti, eikä tätä voida hyväksyä. Renessanssi-liikkeen on tehtävä asialla jotain. Teidän on muistettava, että taloudellisella elämässä meidän on taattava vähimmäistoimeentulo kaikille. Tätä asiaa ei voi kyseenalaistaa, tässä asiassa ei voi tehdä minkäänlaisia kompromisseja. Minimiostovoima on taattava kaikille. Nykyään näiden perushyödykkeiden saantia ei taata. Ihmiset saavat yhä vaikutteita vanhentuneen marxismin petollisista opeista, jotka ovat osoittautuneet toimimattomiksi käytännön elämässä ja joita ei ole onnistuneesti toteutettu missään maailmassa. Miksi ihmiset uskovat yhä tällaiseen teoriaan, joka ei ole onnistunut milloinkaan? Ihmisille on tullut aika arvioida kriittisesti, johdetaanko heitä harhaan.

Sitten tärkeä alue: kulttuurielämä. Mitä on kulttuuri? Kulttuuri on kokoelma erilaisia inhimillisen elämän ilmaisumuotoja. Koko ihmiskunnan kulttuuri yhtä, mutta on paikallisia ilmaisumuotoja. Nämä eroavaisuudet paikallisissa ilmaisumuodoissa eivät merkitse sitä, että maapallon eri alueiden ihmisillä olisi eri kulttuuri − kulttuuri on sama mutta ilmaisutavat vaihtelevat.

Koulutus on osa kulttuurielämää. Koulutuksen tulisi olla maksutonta ja sen on perustuttava universalismiin. Antaessanne koulutusta teidän tulee myös muistaa, että on tiettyjä paikallisia olosuhteita, paikallisia ongelmia ja paikallisia tarpeita. Suunnitellessamme koulutuksen rakennetta meidän tulisi aina muistaa tämä perusasia.

Huomaatte täten, että renessanssi-liikkeen toimiala on laaja ja teidän on ruvettava toimiin heti, tässä asiassa ei pidä viivytellä.

 

Fyysisellä alueella on monia eriarvoisuuden muotoja. Myös psyykkisellä alueella on monia ongelmia ja renessanssi-liikkeen kannattajien on käytävä taisteluun tätä eriarvoisuutta ja keinotekoista erottelua vastaan. Meidän tulee edistyä psyykkisellä alueella, edistymisen tulisi olla esteetöntä tällä alueella. Psyykkisellä alueella on kuitenkin paljon ongelmia. Psyykkisfyysisellä alueella nimittäin monia ihmisiä ohjaavat dogmit − tai pikemminkin dogmit pitävät heitä tiukassa otteessa. Dogmit ovat juurtuneet syvälle ihmismieleen. Ihmiset eivät pääse eroon näistä virheellisistä ajattelutavoista, koska niitä on syötetty heille jo lapsuudesta. Tämän seurauksena yksi ihmiskuntamme on jaettu eri kansakuntiin, ja yksi kansakunta eri uskontokuntiin; uskonnoilla on omat kastinsa ja kasteilla alakastinsa − mistä ihmeestä tässä on kyse? Olemme ainoastaan oppineet jakamaan ihmiskuntaa yhä pienempiin ryhmittymiin, emme ole lainkaan oppineet yhdistämään ihmisiä. Tämä kaikki johtuu dogmien virheellisistä opeista.

Jotkut ihmiset katsovat, että tietty ryhmä, johon he kuuluvat, koostuu Parama purusan siunaamista ihmisistä ja muut ovat kirottuja olentoja. Tämä on hyvin paha dogmien muoto, jonka opportunistit ovat luoneet. Renessanssi-liikkeen kannattajien täytyy taistella näitä dogmeja vastaan, taistelua on jatkettava herkeämättä. Tästä syystä he saattavat kohdata paljon vastoinkäymisiä, arvostelua ja nöyryytystä, mutta heidän on tästä huolimatta edettävä rohkeasti. Dogmit ovat psyykkisfyysisiä sairauksia.

Sitten fyysispsyykkisistä ongelmista. Jotkut ihmiset väittävät, että Parama purusa on luonut eläimet meidän ravinnoksemme. Tunsin kerran erään henkilön, joka sanoo, että jo emme syö vuohenlihaa, täytyy koko maapallo vuohista, jotkut toiset sanoivat että jos emme syö kanoja, ei maapallolle jää enää yhtään tuumaa vapaata tilaa − kaikki täyttyy kanoista! Muistuttaisin, että vaikkemme syö petoeläimiä, onko maapallo täyttymässä niistä? Miten typeriä tällaiset ihmiset ovatkaan! Ihmiset eivät syö matoja − mutta onko maapalloa kohdannut hallitsematon matojen lisääntyminen? Ihmiset syövät kanoja ja vuohia ainoastaan liiallisen ahneutensa takia, ja he etsivät vain jonkinlaista selitystä, jolla peittää oma heikkoutensa. Tällaista ovelaa juonittelua ei voi hyväksyä. Psyykkisessä maailmassa vallitsee tiettyjä virheellisiä ajatuksia ja asenteita − että ihmisten osana on hallita maapalloa ja eläinten osana on alistua meidän määräysvaltaamme. Teidän on taisteltava tämäntyyppistä ajattelua vastaan turvautuen voimakkaaseen aseeseenne. Mikä tämä ase on? Neohumanismi. Kaikilla elävillä olennoilla on samanlainen oikeus elää täällä, tämä maailmankaikkeus on kaikkia varten. Se ei ole ainoastaan ihmisten kotimaa. Myös tämä on renessanssi-liikkeen velvollisuus.

Sitten on edistystä puhtaasti psyykkisellä tasolla. Puhtaasti psyykkisellä tasolla yhteiskunnassa on vallalla virheellisiä oppeja, minkä seurauksena jotkut yksilöt ja ryhmät yrittävät alistaa ja sortaa muita. Tällainen virheellisen ajattelun takia suuri osa väestöstä kärsii psyykkisestä masennuksesta. Renessanssi-liikkeen on toimittava aktiivisesti vastustaen tämäntyyppistä riistoa, sen tulee pelastaa ihmiskunta tällaisten virheellisten oppien kynsistä. Tällaiset sairaudet pitää poistaa ihmisen mielestä.

On vielä yhdenlainen sairaus, puhtaasti psyykkinen sairaus, jota esiintyy psyykkishenkisellä tasolla. Psyykkishenkisellä tasolla liike on keskihakuista, toisin sanoen kaikki ajatukset keskittyvät yhteen pisteeseen ja tuo piste etenee kohti Korkeinta olentoa. Mutta liike on kokoava, synteettinen ei analyyttinen. Jos liike on kuitenkin ulospäin suuntautuva, tulee polusta luonnollisesti analyyttinen ja tämä on vaarallista. Psyykkishenkisen lähestymistavan nimissä ja vääränlaisen uskonnon nimissä luodaan ihmisten välille eroavaisuuksia. Menneisyydessä on käyty monia verisiä sotia uskonnon nimissä, ja vielä nykyäänkin yhteen uskonnolliseen ryhmään kuuluvat ihmiset eivät kykene luottamaan muihin ryhmiin tai arvostamaan muita ryhmiä. Meidän tulee siis pitää mielessä että vain yksi olento, joka on kaiken keskiössä, on pelastajamme − Hän on elämämme ainoa päämäärä. Tämä on yleislääke kaikkiin psyykkisiin ongelmiin.

Kolmas taso on henkinen taso. Tällä tasolla luontainen pyrkimyksemme muuntaa kaikki henkisyydeksi. Tällaista konversiota tulisi toteuttaa oppimisen alueella, kielenkäytön piirissä, tutkimuksen alueella ja solidaarisuuteen liittyen. Toisin sanoen tällaista konversiota tulisi toteuttaa kaikilla henkisen elämän alueilla − koko olemassaolomme muuntuu henkisyydeksi. Mutta puutteellisten filosofioiden vaikutuksesta, vääränlaisen ohjauksen takia, ihmiset unohtavat tämän ja he muuntavat henkeä mieleksi ja mieltä materiaksi. Toisin sanoen he omaksuvat negatiivisen pratisaincaran tien ja tämä on vahingollista inhimilliselle edistymiselle.

Renessanssi-liikkeen kannattajien on kohotettava äänensä vastustaakseen tätä ja heidän on tehtävä se nyt − heidän on toimittava välittömästi. Toivon myös että kuljette eteenpäin rationaalisuuteen tukeutuvalla renessanssin polulla tästä päivästä, tästä hetkestä lähtien. Olkoon voitto teidän.

Kolkata, 2. tammikuuta 1986