P. R. Sarkarin yhteiskuntafilosofisten luentojen suomennoksia

Uuden sukupolven ideologia

Korkein toimiva olemus (Prakriti) toimii tiettyä menetelmää noudattaen ja tätä menetelmää sanomme luonnoksi. Menetelmä seuraa yhtenäistä linjaa, mutta joissakin tapauksissa sen kulussa ilmenee jotakin poikkeavaa vaikkakaan ei kovin…

Herännyt tietoisuus

Kahleet, jotka sitovat ihmisiä, eivät ole puhtaasti fyysisiä — ne ovat yhtä hyvin psyykkisiä ja henkisiä. Perussyy fyysiseen kahleeseen on lähtöisin psyykkiseltä alueelta. Ihmisen toiseen ihmiseen kohdistama riisto ja kidutus ovat…

Pseudohumanismi

Käsittelimme sosiotunnetta. Kun tunne laajenee yksilön rajojen ulkopuolelle käsittäen myös muita, sitä sanotaan sosiotunteeksi. Missä on sen raja? Aivan kuten nollalla ei voi olla mitään sädettä, samaten ei äärettömälläkään…

Riisto ja pseudokulttuuri

Jo heti alkuun saanen todeta, että tässä maailmassa on esitetty monia teorioita; jotkut niistä ovat eläneet jonkin aikaa ja sitten vähitellen lakanneet olemasta. Jotkut teoriat ovat ilmestyneet kuin meteorit valaisten häikäisevästi…

Elävät olennot ja niiden luonteenlaatu

Ne luontokappaleet, joiden mieli on alkanut toimia, joiden ektoplasma on aktivoitunut, tuntevat vaistomaisesti: "Tämä on minun ruokaani, tämä ei ole minun ruokaani; nyt on aika nukkua,nyt on aika herätä."Näillä kehittymättömillä luontokappaleilla…

Geotunne

Puhuin humanismista. Tämä on hyvin syvällinen ja pulmallinen filosofian teoria. Hartaus ja rakkaus Korkeinta kohtaan, nykyisen ihmiskunnan kaikkein kallisarvoisimmat aarteet, ovat jatkuvasti alttiina ulkoisen maailman hyökkäyksille. Ihmisten…