Luentoja PROUT-teoriasta 4

Nykyään epämoraalisuuden tummat varjot saavat konkreettisia hahmoja kaikilla elämän aloilla aiheuttaen esteitä inhimilliselle edistymiselle. Tarvitaan hyvin vahvaa moraalista voimaa tämän epämoraalisuuden kuonan poistamiseksi. Tällaista moraalista voimaa ei voida odottaa demokraattisen järjestelmän puitteissa toimivalta valtiovallalta. Odotamme sitä epäpoliittisilta tahoilta.

Valtiovallasta – oli se sitten luonteeltaan fasistinen, imperialistinen, tasavaltalainen, diktatorinen, byrokraattinen tai demokraattinen – tulee vääjäämättä tyrannia, jos ei ole moraalista voimaa, joka pystyy rajoittamaan valtaa pitävän puolueen johtajien oikukkaita toimia. Hallintovallan moraalittomat toimet saavat aikaan kansannousun. Keskiluokan ihmiset, joilla on älyllistä kapasiteettia ja joita ärsyttävät jatkuvat taloudelliset vaikeudet, ottavat johtavat roolin tällaisessa kansannousussa sortovaltaa vastaan, ja lopulta poliittisesti tiedostava yhteiskunnan osa saa aikaan muutoksen yhteiskunnan ajattelutavassa. Demokraattisessa järjestelmässä on keskiluokan ihmisten, jotka toimivat itse osana hallintoa, hyvin vaikea korottaa ääntään aktiiviseen protestiin. He joutuvat kärsimään hiljaa saamatta minkäänlaista tunnustusta kärsimyksistään. Tämä on demokraattisen järjestelmän suurin puute.

Sivilisaation historia osoittaa meille, että hallintovallan kaatuminen on väistämätöntä, mikäli se toimii vastoin keskiluokan ihmisten kollektiivisia etuja. Maassa jossa koulutustaso on heikko ja jossa kansanjoukot eivät ole poliittisesti tiedostavia, aiheuttaa täysi-ikäisten automaattinen äänioikeus korruptiota hallinnossa. Hallinto osoittautuu keskiluokan ihmisten etujen vastaiseksi kun tekopyhät johtajat eivät pysty ostamaan heidän ääniään tai harhauttamaan heitä lennokkailla lupauksillaan. Korruptoituneet johtajat käyttävät juonittelun kaikkia keinoja ostaakseen ääniä kouluttamattomilta ihmisiltä. Mitä enemmän ehdokkaat juonittelevat, sitä paremmin he menestyvät. Niinpä poliittisesti tietoisen tai vielä mieluummin poliittisesti kouluttautuneen ryhmän muodostuminen on ehdottoman välttämätöntä kaikissa maissa, jotta poliittisten johtajien keskuudessa vallitsevalle korruptiolle voidaan luoda vastavoima.

Maailma kehittyy nopeasti ja tarve tällaiselle ryhmälle koetaan voimakkaasti jokaisella askeleella. Nuoriso muodostaa tärkeän osan poliittisesti valveutuneesta ryhmästä ja opiskelija ovat erityinen osa tuota ryhmää. Puutteet poliittisessa järjestelmässä aiheuttavat heikennyksiä koulutusjärjestelmässä ja tällä on kielteisiä vaikutuksia opiskelijoiden tulevaisuutta ajatellen. Valtiovalta, joka on yliopistoja rahoittava taho, pakottaa ne esittämään säälittävää nöyrän palvelijan roolia. Proutististien järjestöjen perustamisen ainoa tarkoitus on tuoda moraalinen vastavoima epämoraalisille käytännöille sekä yksilön ja yhteiskunnan elämässä.

Nykyään poliitikot johdattavat opiskelijoita harhaan edistääkseen omia itsekkäitä pyrkimyksiään. Tietystä osasta opiskelijoita on tullut paperinukkeja joita he voivat ohjailla. He ovat menettäneet oman kriittisen arviointikykynsä eivätkä siten kykene toimimaan moraalisena vastavoimana. Teidän proutistien tulee toimia epäpoliittisena ryhmänä noudattaen tarkasti yaman ja niyaman eettisiä periaatteita.

Ne henkilöt, joilla on oikeanlainen filosofia ja jotka harjoittavat oikeanlaista sadhanaa yaman ja niyaman periaatteiden pohjalta, tulevat olemaan huomisen yhteiskunnan johtohahmoja. Tiedostavien ihmisten velvollisuus on ottaa fyysinen valta ja älyllinen johtajuus tekopyhien poliitikkojen käsistä. Poliitikoista ei ole mitään hyötyä yhteiskunnalle, koska he ovat omistautuneet pelkästään poliittisen parjaukseen. Jos sadviprat saavat kansanjoukkojen aktiivisen tuen, tulee vallankumous vääjäämättä. Siinä tapauksessa että valtiovalta omaksuu PROUT:in periaatteet, tulee sadviprojen hallintovalta jatkumaan ja voimistumaan.

Poliitikkojen toimintaa motivoi ainoastaan valtaan pääsy. Tästä syystä on välttämätöntä että kansalaiset ovat poliittisesti valistuneita jolloin poliitikot eivät kykene huiputtamaan heitä. Tulee väistämättä aika, jolloin heidän petolliset temppunsa eivät enää onnistu ja kansa repii irti heidän julkista palvelua esittävät naamionsa. Tällä hetkellä suuret kansanjoukot eivät ole poliittisesti tiedostavia. Älymystö käyttää hyväkseen ihmisten tietämättömyyttä. Proutistien tehtävä on haastaa tämä ns. älymystö.

Tarvitaan maailmanlaajuiset puolustusvoimat, mutta armeijan määrällistä vahvuutta tulee alentaa vähitellen. Edes maailmanhallituksen perustamisen jälkeen eivät eri alueiden väliset ja alueiden sisäiset konfliktit lakkaa. Näin ollen armeija tulee aina olemaan tarpeen. Tämä luomakunta on tulosta vidyan ja avidyan välisestä taistelusta, joten armeija tulee aina olemaan välttämätön osa yhteiskuntaa.