Isänmaan ystäville

Kansakunnan käsitettä voidaan tulkita monella tapaa ja termin täsmällisestä merkityksestä on lukuisia erilaisia tulkintoja. Jotkut ovat sitä mieltä, että tietyn valtion asukkaat muodostavat kansakunnan. Vaikka termejä valtio ja maa pidettäisiin synonyymeinä, eivät kansakuntaa koskevat ristiriitaiset näkemykset rajoitu tähän. Jotkut ihmiset ovat sitä mieltä, että kansakunta muodostuu kielialueesta.

Toiset ovat taas sitä mieltä, että kansakunnan perusta muodostuu seuraavista tekijöistä: samankaltaiset tavat, samantyyppinen elämäntapa, samanlaiset perinteet, rodullinen yhtenäisyys, yhteinen uskonto jne. Mutta käytännön kokemukset eivät tue sitä, että nämä tekijät olisivat erityisen keskeisiä.

Miten kansakunnan muodostuvat?

Intialaiset, pakistanilaiset ja burmalaiset olivat kerran saman poliittiset yksikön, Intian,  alkuperäinen väestö, mutta ne eivät kyenneet muodostamaan kansakuntaa.

Kielellinen yhtenäisyys ei ole keskeinen tekijä kansakunnan muodostumisessa. Jos näin olisi ollut, eivät Pohjois-Amerikan englantia puhuvat ihmiset olisi muodostaneet erillistä kansallisvaltiota brittiläisen imperiumin ulkopuolelle yhdessä ranskaa ja englantia puhuvien ihmisten kanssa.

Jos kieli olisi ainoa kansakunnan muodostumisen perusta, olisi Sveitsi jakautunut kolmeen tai neljään osaan. Siinä tapauksessa saksaa puhuvat ihmiset olisivat halunneet liittää alueensa Saksaan ja erota Sveitsistä, ja tämän myötä he olisivat ylpeästi esittäytyneet Saksan kansallisvaltion jäseninä. Vastaavasti ranskan- ja italiankieliset ihmiset olisivat halunneet liittää alueensa Ranskaan ja Italiaan. Mutta näin ei tapahtunut. Sveitsiläiset muodostavat kansakunnan, jolla on neljä virallista kieltä: saksa, ranska, italia ja retoromaani. Samaan tapaan pitävät Belgian ranskankieliset ihmiset itseään pikemminkin belgialaisina kuin ranskalaisina.

Vasta jonkin aikaa sitten Länsi-Bengalin asukkaat ilmaisivat halunsa asua Intiassa Intian kansalaisina ja Itä-Bengalin ihmiset taas antoivat tukensa Pakistanille ja julistivat itsensä pakistanilaisiksi, vaikka kumpikin ryhmä ihmisiä puhui samaa bengalin kieltä. He eivät vaatineet itsenäistä Bengalistanin valtiota bengalin kielen pohjalta; ei, he eivät edes halunneet esittäytyä Bengalin kansalaisina. Tavalliset ihmiset eivät juuri kiinnostuneet Suharwardy-Sarat Bosen ehdotuksesta muodostaa Bengalistan (United Socialist Bengal).

Espanjankielisten ja portugalinkielisten ihmisten tavat ja perinteet eroavat toisistaan melko vähän. Mitä kieleen tulee, ovat erot portugalin ja espanjan kielten välillä melko vähäisiä. Tavat ja perinteet kaikissa Länsi-Euroopan maissa ovat käytännössä hyvin samanlaisia, mutta siitä huolimatta ne eivät muodosta yhtä kansakunta. Nämä maat ovat aikojen kuluessa taistelleet toisiaan vastaan monesti säilyttääkseen oman arvovaltansa.

Toisaalta walesin kieltä puhuvat ihmiset nimittävät itseään briteiksi, vaikka heidän kielensä, tapansa ja perinteensä ovatkin hyvin omaleimaisia. Elämäntavat kaikkialla Euroopassa ovat lähes samanlaiset, ja saman asian huomaamme myös Etelä-Aasiassa, Intia ja Pakistan mukaan lukien,  mutta ei kenenkään ole onnistunut muodostaa yhtenäistä kansakuntaa tämän pohjalta.

1 tammikuuta 1960, Jamalpur

Pääpuhe konferenssissa nimeltä Progressive Writer’s Conference

 

Omistettu Sudha Ranjanin muistolle.

Sahus Tank, Muzaffarpur

– Prabhat Ranjan Sarkar