Herännyt tietoisuus

Kahleet, jotka sitovat ihmisiä, eivät ole puhtaasti fyysisiä — ne ovat yhtä hyvin psyykkisiä ja henkisiä. Perussyy fyysiseen kahleeseen on lähtöisin psyykkiseltä alueelta. Ihmisen toiseen ihmiseen kohdistama riisto ja kidutus ovat epäilemättä fyysisiä ilmiöitä, mutta niiden alkulähde on ihmisen mielessä: ihmisen kokema tuska ja ahdistus on enemmän psyykkistä kuin fyysistä. Niinpä kahleen alkusyy piilee viime kädessä mielessä. Mieli on materiasta riippumaton, mutta ei siitä täysin erillään, se on tietyssä määrin suoraan liittynyt materiaan.

Ravinto, vaatetus, koulutus, terveydenhuolto — nämä ovat ihmisten aineelliset tarpeet. Viiden perustekijän maailma on epäilemättä aineellinen, mutta se ei ole pelkästään fyysinen tai psyykkinen; se hipoo myös henkistä maailmaa. Esimerkiksi psyykkinen sairaus voi aiheuttaa niin epäterveen tilanteen, että henkinen ilmapiiri saattaa kärsiä suuresti. Ajatelkaamme esimerkiksi niitä, joille uskonto on ikään kuin vakiovaruste. He saattavat tehdä monia asioita, jotka voivat vakavasti vaarantaa koko henkisen maailman. Sen seurauksena ne, joihin heidän henkisyydelle vastakkaiset tihutyönsä vaikuttavat negatiivisesti, saattavat tulla apaattisiksi henkisyyden suhteen. Niinpä tuolla sairaudella, vaikkakin pohjimmiltaan psyykkisellä, on suoranaista merkitystä aineelliselle maailmalle ja myös henkiselle maailmalle.

Tämäntyyppiset demoniset ihmiset eivät ainoastaan riistä lähimmäisiltään heidän fyysistä vaurauttaan tai petä heitä psyykkisellä alueella, vaan he myös riistävät heiltä heidän kallisarvoisen henkisen aarteensa. Kuvittelepa vain hetkisen mitä valtavaa jätekasaa nämä ihmiset kantavat mukanaan. Nämä ihmiset, joilla on ahdas mielenlaatu, jotka kieriskelevät geotunteessa, sosiotunteessa tai tavallisessa humanistisessa tunteensa, eivät ole tehneet mitään hyvää yhteiskunnalle eivätkä he voi tehdä sitä tulevaisuudessakaan. He eivät pysty siihen. Heidät tulee oikaista päättäväisesti. Ja kun ryhdyt päättäväisesti oikaisemaan heitä, tulet huomaamaan että ne, jotka kieltäytyvät muuttumasta, tulevat täysin tuhoutumaan.

Tällaiset ihmiset yrittävät peittää vahingolliset tunteensa tekopyhyyden verhon alle. Tämä kätkevä mielenlaatu on eräs tekopyhyyden piirre. Ajattelepa vaikka suunpieksijävallankumouksellisia. He puhuvat lipevästi vallankumouksesta, mutta syvällä sydämessään he haluavat välttää vallankumousta. He sanovat yhtä julkisesti, mutta tekevät juuri päinvastoin käytännössä. On hyvin vaikea tunnistaa tuollaisia ihmiskameleontteja. Taantumukselliset voimat voidaan ainakin helposti tunnistaa: ne ovat avoimen vihamielisiä kaikkea sitä kohtaan mistä ne eivät pidä. Ne sanovat suoraan: “Me emme salli tämän tapahtua. Emme suo vapautta ihmisille. Emme anna heille riittävästi ravintoa. Pidämme heidät köyhyydessä… tai millä muulla tavalla löydämme halpaa työvoimaa hankalia kotiaskareitamme varten?”

Vaaditaan kuitenkin hieman tietoa ihmisen käyttäytymisestä, jotta voitaisiin tunnistaa nuo vaikeasti jäljitettävät ihmiset. Mainitsin, että on kaksi tapaa taistella noita ihmisiä vastaan, joita motivoi geotunne heidän tietämättään tai tietoisesti. Toinen näistä tavoista on opiskelu ja toinen on älyllinen analysointi. Mitä tarkoitan huolellisella opiskelulla? Sisäistä assimilaatiota, ulkoisten tapahtumien liittämistä omaan ajatusmaailmaan. Sinun tulisi muistaa, että olemassaolo on myöskin tapahtuma, ulkoinen tapahtuma. Tapahtumien assimilaatio saavutetaan opiskelun avulla. Tieto voidaan jakaa kahteen kategoriaan — kaikenkattavaa tietoa ei kuitenkaan voida hankkia opiskelun avulla.

Tietoa on kahdenlaista: transendenttista ja ei-transendenttista. Transendenttinen tieto liittyy puhtaasti henkiseen maailmaan ja sen inspiraatio on peräisin kosmisesta keskuksesta, universaalisesta ytimestä. Maallisilla saavutuksilla tai menetyksillä, riistolla tai vallankäytöllä ei ole mitään tekemistä tämän tiedon kanssa. Se ei liioin liity imperialismiin, fasismiin tai mihinkään “ismiin”. Tämä transendenttinen tieto innostaa ihmisiä liikkumaan puhtaasti henkisessä maailmassa, se innostaa heitä lukemattomia kohottavin henkisin ajatuksin. Tätä sanotaan myös itsetuntemukseksi. Ne, jotka tämän transendenttisen tiedon nimissä tai inkarnaatio-teorian nimissä huiputtavat yksinkertaisia, oppimattomia ja harkitsemattomia ihmisiä itsekkäiden tavoitteidensa saavuttamiseksi, ansaitsevat ankaran tuomion. Mutta nyt puheenaiheena ei ole transendenttinen tieto, se kuuluu puhtaasti henkiseen filosofiaan. Nyt tarkastelemme lähinnä ei-transendenttista tietoa, joka liittyy tähän aineelliseen maailmaan. Olen jo puhunut transendenttisesta tiedosta ja tulen palaamaan tähän aiheeseen myös tulevaisuudessa.

 

Opiskeluunkin liittyy monia puutteita ja haittapuolia. Intensiivisessäkin opiskelussa voidaan tehdä tiettyjä virheitä. Herää kysymys, millä tavoin lukutaidoton ihminen voi opiskella? Tähän vastaan, että tällaiset ihmiset voivat myös opiskella, he oppivat kuuntelemalla toisten puheita, niinpä kukaan ei ole täysin avuton tässä asiassa. Opiskeleminen ei liioin merkitse pelkästään kirjojen lukemista. Opiskelua on kahdenlaista: kirjallista ja ei-kirjallista. Ne jotka osaavat lukea ja kirjoittaa voivat käyttää hyväkseen kirjallista opiskelua, ja ne jotka eivät osaa lukea, voivat hyötyä ei-kirjallisesta opiskelusta kuuntelemalla toisia.

Entä ei-kirjallinen opiskelu? Ihmiset voivat koota paljon tietoa aineellisesta maailmasta olemalla kosketuksissa erilaisten kohteiden kanssa eri aistien avulla. Tämä on välttämätöntä niin kirjallisen kuin ei-kirjallisenkin opiskelun suhteen ja ihmiset voivat käyttää hyväkseen molempia.

Sekä kirjallisessa että ei-kirjallisessa opiskelussa voi olla puutteellisuuksia, niinpä opiskelun kautta hankittua tietoa ei voida hyväksyä absoluuttisena eikä pitäisikään.

On olemassa kahdenlaista virheellisyyttä. Toinen johtuu tietämättömyydestä ja toinen ajan muuttumisesta (latinaksi tempus, josta on tullut englannin kielen adjektiivi temporal, väliaikainen, tilapäinen). Sinun tulee muistaa nämä kaksi termiä. Kirjat, joista kerään tietoa, voivat tosiasiallisesti olla virheellisiä ja virheet kulkevat henkilöltä toiselle. Tätä kutsutaan tietämättömyyden aiheuttamaksi virheellisyydeksi. Toinen johtuu virheestä ajan muuttumisen vuoksi. Esimerkiksi jokin kirja on kirjoitettu tiettynä aikana. Tuo kirja ilmentää tiettyä todellisuutta oman aikansa perspektiivistä, mutta kun ajat muuttuvat, tuo kuvaus todellisuudesta ei enää pidäkään paikkaansa. Lapsuudessani luimme maantiedonkirjasta, että Allahabad on Uttar Pradeshin (jolla oli eri nimi silloin) pääkaupunki. Mutta nykyään sitä pidetään virheellisenä tietona ajan muuttumisen myötä, koska nyt Lucknow on Uttar Pradeshin pääkaupunki. Aikatekijän muuttumisen myötä pääkaupungin muuttamisen jälkeen se, mitä tuossa kirjassa oli kirjoitettu aikanaan, on nykyään virheellistä. Niinpä jos opiskellaan subjektiivisen assimilaation avulla ulkoista asiaa, se saattaa olla virheellinen.

 

Ajatellaan, että hankit opiskelun avulla jotain väärää tietoa. Nuo ihmiset, joita geotunteet motivoivat, ovat aiheuttaneet vahinkoa yhteiskunnalle lukemattomin tavoin. Et voi tunnistaa noita ihmisiä väärän tietosi takia et voi jäljittää noita ihmiskameleontteja. Miten ratkaista tämä ongelma? He tulevat varmasti jatkamaan paheen polkua, he tulevat varmasti aiheuttamaan vahinkoa muille. Jos ainoastaan sinulle henkilökohtaisesti tehdään vahinkoa, jos vain sinua vainotaan, nöyryytetään tai riistetään, sillä ei ole kovian paljoa merkitystä. Mutta jos vääryys kohdistuu kokonaiseen yhteisöön, sitä ei voida sivuuttaa. Sinun tulee tunnistaa tuollaiset taantumukselliset voimat yhteiskunnassa, nuo suunpieksijävallankumoukselliset, jotka väittävät olevansa yhteiskunnallisia uudistajia, mutta jotka itse asiassa vetävät ihmisiä nenästä omaksumalla vai reformistisia, pseudohumanistisia strategioita. Sinun on tunnistettava ne kaikki.

Kun et opiskelun avulla onnistu jäljittämään noita valevallankumouksellisia, noita jotka riistävät massoilta elämän välttämättömän perustoimeentulon, mitä teet Sinun täytyy tunnistaa heidät. Sinun tulee analysoida jokainen asia oikeasta näkökulmasta. Et voi pelastaa ihmisiä riiston kiristävästä hirttosilmukasta ennen kuin oli tullut selkeään johtopäätökseen perusteellisen erittely jälkeen. Tässä asiassa opiskelun merkitys on valtava – sinun on opiskeltava. Sinulla ei ole varaa sulkea kirja kansia ja jäädä kuin sammakko kaivoon. Sinun on laajennettava mielesi horisonttia ja kuljettava eteenpäin murskaten kaikki yhteiskunnalliset kahleet.

Minkälaiset kahleet? Geotunteen kahleet. Sinun on murskattava ne kaikki. Kaivossa asuva sammakko ajattelee, että sen kaivo on kenties maailman suurin vesivaranto. Mutta kun se joutuu tekemisiin suuremman lammikon kanssa, se oivaltaa, että lammikko on isompi kuin kaivo. Kun se on joutunut tekemisiin lammen kanssa se huomaa edelleen, että tämä on suurempi kuin lammikko. Kun se lopulta näkee valtameren, se huomaa, että valtameri on kaikista suurin. Se ajattelee: “Niin kauan kuin olin kaivossa, luulin että kaivo oli suurin.” Samoin ihmiset eivät onnistu näkemään totuutta ennen kuin geotunne on poistettu — tämän vuoksi opiskelun merkitys on valtavan suuri.

 

Mutta samalla on pidettävä huolta siitä, että vältetään opiskelun sisäiset rajoitukset. Meille esimerkiksi kerrotaan, että meidän maassamme on runsaasti vettä ja hedelmiä. Kuultuamme tämän voimme levittää tätä tietoa tuhansille ihmisille. Mutta tarkan opiskelun jälkeen huomaammekin, että maamme kärsii suunnattomasti äkillisestä vedenpuutteesta; ihmiset eivät saa edes riittävästi uomavettä puhumattakaan kasteluvedestä. Meille kerrotaan: “Meidän maamme on tulvillaan maataloustuotteita, erityisesti hedelmiä, joita viedään eri maihin”, mutta opiskelun jälkeen huomaamme, että maahamme tuodaan tuhansia tonneja viljaa eri maista ja että ihmisten elämä on riippuvainen tästä tuontiviljasta.

Joskus kaukaisista maista tulee jopa pilaantunutta jauhoa, jota syödään veteen liotettuna. Silti toistat kuin papukaija: “Armas isänmaani, palvon sinua.” Nämä ovat esimerkkejä geotuneen kahleista, joihin ihmiset joutuvat tietämättömyyttään. Ne jotka havaitsevat tosiasiat myöhemmin yksinkertaisesti purskahtavat nauruun ja ajattelevat: “Mitähän ihmiset ajattelivat minusta, kun toistin heille noita suuria sanoja!” Tämäntapaiset väärät käsitykset jotka perustuvat geotunteeseen, on täysin murskattava ja tähän toteuttamiseksi ei ole muuta keinoa kuin huolellinen opiskelu.

 

Mutta opiskeleminenkaan ei riitä. On olemassa joitakin ihmisiä, erityisesti suunpieksijävallankumouksellisia, jotka pitävät lennokkaita puheita. Näillä puheilla he miellyttävät mielen heikkoja ja herkkiä tunteita. He sanovat esimerkiksi: “Isänmaani on tällainen tai tuollainen… Olemme sellaista ja sellaista rotua… Olemme sankarien a sankarittarien rotua.” Tällä tavoin he synnyttävät tunteita ihmisissä. Ja näiden geotunteiden vallassa ihmiset menettävät järkiperäisyytensä ja liittyvät samaan huutosakkiin. He eivät ajattele tällöin että heidän huutoaan innostaa väärä tieto. On vältettävä näitä väärän tiedon kahleita. “Maani sen ja sen joen vesi on niin puhdasta, ettei se koskaan saastu. Sitä juomalla kaikki olennot saavat vapautuksen.” Mutta omituista kyllä, tuossa joessa on paljon kaloja ja vesieläimiä, jotka eivät saa vapautusta! Kaiken lisäksi tiedemiesten tutkittua veden he antoivat lausunnon, jonka mukaan tuo ns. puhdas vesi ei ole edes pesuvedeksi sopivaa juomisesta puhumattakaan! Nämä ovat kaikki geotunteen eri ilmentymiä.

 

Niinpä opiskelun merkitys on suunnaton. Niiden, joilla on tietoa, tulee järjestää seminaareja keskenään ja myös niille, joilla on vähemmän tietoa — heidän on saatava nämä ymmärtämään. Tietoa tulee jakaa kaikille. Sinun täytyy antaa kaikille ihmisille mahdollisuus arvioida kaikkea totuuden valossa. Vapauta joka ainoan ihmisen äly. Ihmisäly on nykyään upotettu soiseen hetteikköön — anna ihmisten nauttia älyn vapauden suloisesta mausta.

 

Sinun tulisi muistaa, että opiskelun puutteellisuudet — tietämättömyydestä johtuvat ja ajan muuttumisesta johtuvat — ovat molemmat ei-transendenttisia (praptyajinana) eivätkä transendenttisia (aptajinana). Transendenttinen tieto luo perustan henkiselle alueelle. Sitä kutsutaan myös sanalla “aptavakya” sanskritin kielessä.

 

Kuinka voimme poistaa nämä puutteellisuudet? Järkiperäisyyden avulla. Ei tulisi omaksua automaattisesti kaikkea mitä kirjoissa sanotaan. Voin lukea ja ymmärtää kaiken mitä kirjoissa sanotaan, mutta omaksun sen myöhemmin. Milloin omaksun sen? Sitten kun olen perusteellisesti tarkistanut kaiken minkä olen lukenut. Tätä tarkistamista varten täytyy kehittää järkiperäisyyttä. Sinun tulisi muistaa, että opiskelu on ensimmäinen askel ja järkiperäinen asennoituminen on askel ylemmäksi. Mihin suuntaan? Uushumanismin perustamisen suuntaan.

 

Ensimmäinen askel uushumanismin perustamiseksi on opiskelu ja seuraava askel on järkiperäinen mielenlaatu. Kuulen jotakin, sen jälkeen erittelen kuulemani asian positiivisen ja negatiivisen puolen järkiperäisesti analysoiden. Punnitsen kaiken plussat ja miinukset. Jos positiivinen puoli on voitolla, teen ratkaisuni sen hyväksi — sanon: “Kyllä, se käy päinsä.” Ja kun näen, että negatiivinen näkökohta on vallitsevana, teen kielteisen päätöksen — ts. sanon: “Ei, se ei käy päinsä.” Tällaista selvää johtopäätöstä, tätä loogista ratkaisua — ei vain pelkkää ratkaisua — joko positiivisen tai negatiivisen hyväksi, nimitetään sanskritissa termillä siddhanta. Siddhanta tarkoittaa siis loogista ratkaisua. Älä sekoita näitä käsitteitä.

 

Tämä looginen ratkaisu joko positiivisen tai negatiivisen hyväksi ei myöskään ole lopullinen, sinun täytyy edetä vielä eteenpäin. Ja mihin suuntaan seuraavalla askeleella? Jos tuo looginen ratkaisu edistää ihmisten hyvinvointia, kaikkien olentojen etua ja onnellisuutta, kaikkien henkistä hyvinvointia, vain silloin kannatamme tuota ajatusta ja antaudumme koko sydämestämme sen toteuttamiselle. Muutoin tulemme sanomaan jonakin päivänä: “Tämä ratkaisu on epäilemättä hyvä, mutta sillä ei ole arvoa käytännössä. Sen loistava väri katoaa jonkin ajan kuluttua kuin tulikärpäsen hehku.”

 

Samalla tavoin, kun päädyt selvään kielteiseen ratkaisuun, kun näet että jonkin ajatuksen hylkääminen on hyödyksi ja onneksi kaikille olennoille ja edistää kaikkien henkistä hyvinvointia, hylkäät sen pysyväisesti — “Kieltoni on lopullinen.”

Tai jos huomaat, että ajatusta voidaan kehittää niin että se palvelee ihmiskuntaa, sinun tulee sanoa: “Kielteinen kantani ei ole lopullinen — tätä ajatusta voidaan käyttää tulevaisuudessa.” Kielteinen kantani ei ole lopullinen sellaista kohtaan, mitä voidaan käyttää myöhemmin lisäämään ihmisten hyvinvointia. Mutta jos sitä ei voida käyttää ollenkaan ihmisten hyväksi, “ei” on lopullinen. Ehkä tulevaisuudessa tulet sitä kannattamaan, et ainoastaan kannattamaan, voit uhrata kaiken aikasi ja energiasi sen levittämiseksi. Tätä lopullista erottamiskykyä, jonka avulla ymmärtää, mikä on ihmisten hyvinvoinnin kannalta toivottavaa ja mikä ei, sanotaan omaksitunnoksi (viveka).

 

Mitä teet vastustaaksesi geotunnetta, turvataksesi itsesi ja myös yhteisön? (on tärkeämpää suojella yhteisöä kuin pelastaa itsensä). Ensinnäkin opiskelet. Ja mitä teet poistaaksesi opiskeluun liittyvät haittapuolet? Sinun on päädyttävä loogiseen ratkaisuun tutkimalla myönteiset ja kielteiset puolet. Ja tehtyäsi johtopäätöksen päätät toteutetaanko se vai ei. Päätöksen toteuttaminen ratkaistaan sen perusteella edistääkö se ihmisten hyvinvointia vai ei. Tämä lopullinen päätös on omatuntosi. Tämän omantunnon avulla voit vastustaa geotunnetta menestyksellisesti.

 

Tässä maailmassa on ollut monta ihmistä, jotka ovat oveluutensa avulla synnyttäneet erilaisia dogmeja ihmisten mieliin ja riistäneet heitä monin tavoin. Niitä vastaan taisteltaessa välttämättömin ase on viime kädessä omatuntosi. Olen jo selittänyt, mikä on omatunto. Sinun tulee pitää omatuntosi aina valppaana. Sinun ei tule koskaan pelkästään osoittaa suosiota kuultuasi toisten puheita tai luettuasi kirjoja. Sinun ei tule pitää tarpeettoman tärkeänä ketään henkilöä tai mitään teoriaa. Tällä tavoin sinun tulee taistella geotunnetta vastaan opiskelun ja järkiperäisyyden avulla.

Ensimmäisessä vaiheessa opiskelet; toisessa vaiheessa erittelet hyvät ja huonot puolet; kolmanneksi katsot lisääkö ajatus ihmisten hyvinvointia. Kun käyt läpi koko tämän prosessin johdonmukaisesti, tuloksena on herännyt omatuntosi. Tätä heränneen omantunnon tilaa kutsutaan järkiperäiseksi mielenlaaduksi.

Pidä omatuntosi jatkuvasti valppaana. Kehitä rationaalista luonteenlaatua, silloin kukaan ei voi pettää sinua valheellisella geotunteella. Tämä rationaalinen mielenlaatu antaa sinulle riittävästi innoitusta ja voimaa taistella sosiotunnetta, tavallista humanistista tunnetta ja valehumanistista strategiaa vastaan. Puheesi saa yhä enemmän painoa ja tulet vahvistumaan joka suhteessa.

 

Kolkata, 22. maaliskuuta 1982