Aikamme yhteiskunta 6

(26)

Tästä syystä rehellisten ja hyvää tarkoittavien ihmisten tulisi pysyä tarkasti erossa ryhmäpolitiikasta. Voidaan kysyä, eivätkö rehelliset ihmiset voi onnistua itse luomaan hallintojärjestelmän tai työskennellä menestyksellisesti valtion palveluksessa sekaantumatta puoluepolitiikkaan. Eikö jonkinlainen yhteistyöelin olisi välttämätön? Vastaan tähän kysymykseen toteamalla, että niillä, jotka ovat rehellisiä työntekijöitä ja toivovat yhteiskunnan parasta; jotka uskovat maailmanvaltion ideologiaan eli »Ananda Parivaraan», on oltava halua yhteistyöhön. He voivat muodostaa neuvostoista koostuvan järjestön, jonka ainoa tunnuslause on yhteiskunnan palvelu yhteisvoimin. Mutta neuvostojen ei pidä kilpailla äänistä. Ihmiset antavat äänensä ansiokkaille ehdokkaille eivätkä puolueleimaa kantavalle lyhtypylväälle. Puolueen edun vuoksi puoluepoliitikot tukevat salassa sitä, mitä he julkisuudessa arvostelevat. Ryhmä-, alue-, ja luokkakeskeinen ajattelu palvelee ryhmäintressejä. Ihmisen ainoa luokka ja leima on se, että hän on ihminen tai elollinen olento. Puoluepolitiikan pyrkimyksenä on hämärtää tämän tiedostaminen. Itsekkäiden pyyteiden jyrällä puoluepolitiikka haluaa murskata ihmisten hienoimmat ominaisuudet.

(27)

Niin kauan kuin tämä luomakunta on olemassa, taistelu vidyan (hyvät pyrkimykset) ja avidyan (pahat voimat) välillä jatkuu. Henkisesti välinpitämättömät poliitikot eivät pysty lopettamaan tätä taistelua pitämällä lennokkaita puheita tai päästämällä ilmoille rauhan-kyyhkysiä. Ihmisen on kasvettava voimakkaaksi, jotta hän kykenisi taistelemaan avidyaa vastaan. Tästä syystä sekä fyysiset, älylliset että henkiset voimat ovat välttämättömiä. Ne, jotka elävät teko-pyhyyden varassa, eivät ryhdy henkisiin harjoituksiin. Nämä ihmiset eivät onnistuisi herättämään ihmisissä pyrkimystä henkiseen kehittymiseen, vaikka he itsekkäiden tavoitteiden saavuttamiseksi pitäisivätkin hienolta kuulostavia esitelmiä henkisistä aiheista, koska heidän rehellisyytensä ja moraalinen eheytensä on surkean vähäistä. Kansalaiset ovat kyllästyneet perin juurin tällaisten johtajien kaksinaamaisuuteen, sillä nämä eivät pysty lainkaan edistämään ihmisten henkistä hyvinvointia. Lopulta nämä politiikan hurskastelijat joutuvat pysyttelemään vallassa kokonaan aseiden voimin. Niinpä havaitsemme, että noiden poliitikkojen ainoa voimanlähde on raaka pakkovalta.

(28)

Puoluepolitiikan petos saattaa vähäksi aikaa sumentaa kansalaisten arvostelukyvyn, varsinkin silloin, kun nämä huiputtajat ovat hyviä puhujia. He tahtovat päästä eroon tekojensa seurauksista pelkän kaunopuheisuuden avulla. Usein havaitaan, että tällaiset poliitikot eivät tunne vähäisintäkään häpeää siitä, että ovat tuottaneet kärsimyksiä miljoonille ihmisille ainoastaan puolueen edun ja henkilökohtaisen kunnian takia. On oikein ja kohtuullista, että kansalaiset asettavat syytteeseen tällaiset rikolliset johtajat. Marssiessaan eteenpäin puolueviirit liehuen nämä ihmiset tuhoavat kaiken — hyväuskoisen kansan odotukset, toiveet ja hyvinvointi tuhotaan parilla lennokkaalla puheella. Seurauksena on, että ihmiset joutuvat ristiriitaisten tunteiden valtaan, mikä saa heidät hämmennyksiin. He menettävät äänensä ja unohtavat vaatimuksensa.

(29)

Vidyan ja avidyan välinen taistelu jatkuu ikuisesti. Siksi poliisia ja armeijaa tarvitaan jossakin määrin jatkuvasti. Maailmanhallituksen perustamisen jälkeen niiden tarve tietenkin vähenee. Vidyan (hyvien voimien) ja avidyan (pahojen voimien) alituisesta kamppailusta on seurauksena myös yhteiskuntaluokkien välinen jatkuva kilpailu, ainakin jossakin määrin. Niinpä ne, jotka haaveilevat joutilaasta elämästä luokattomassa yhteiskunnassa, tulevat kyllä pettymään.

(30)

On välttämätöntä pitää koulutusjärjestelmä tiukasti erillään puoluepolitiikan vaikutusvallasta. Valtion on vastattava koulutusjärjestelmän taloudellisesta ylläpidosta, mutta opinto-ongelmien selvittely, opiskelumenetelmien ja kurssien valinta jne. kuuluvat yksinomaan kasvattajille. Valtiovalta voi vapaasti tehdä ehdotuksia kasvattajille ja yliopistoille, mutta se ei voi esittää määräyksiä niille. Se voi esittää mietintöjä, mutta ei voi painostaa niiden hyväksymistä. Sama koskee julkisia tiedostusvälineitä, elokuvia jne., jotka kaikki ovat varsin merkittäviä mielipiteen muodostajia ja kasvattajia. Niistä ei saa tulla puoluepolitiikan äänitorvia.