Proutist.fi

PROUTIST.FI
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Tämän sivuston tekstit perustuvat P. R. Sarkarin vuosina 1955-1990 pitämiin yhteiskuntafilosofiaa koskeviin luentoihin. Ne käsittelevät neohumanismia ja siihen pohjautuvaa yhteiskunnallista ajattelua, jolle Sarkar on antanut nimen PROUT. Lyhenne on englannin kielen sanoista Progressive Ulitisation Theory. Se voidaan suomentaa ilmaisulla progressiivisen hyödyntämisen teoria tai edistyksellisen hyödyntämisen teoria.

PROUT edustaa uutta yhteiskunnallisen ajattelun mallia, joka tarjoaa vaihtoehdon nykyiselle globalisaatioon ja yksityistämiseen nojaavalle yhteiskunnalliselle ajattelulle.

Keskeisiä käsitteitä ovat

  • osuustoiminta
  • paikallistalous ja omavaraisuus
  • neohumanismiin pohjaava kestävä kehitys
  • universaalit henkiset arvot

PROUT-teoriaa edistävien keskusten ja aktivistien verkosto toimii nimellä Proutist Universal.

Sarkarin yhteiskuntafilosofisia luentoja on julkaistu useissa eri kirjoissa. Oheiset linkit johtavat luentojen teksteihin.

Painettuja teoksia