Luentoja PROUT-teoriasta 6

Maailmankaikkeus on kuin yksi suuri perhe. Yhteiskuntarauhan ylläpitäminen edellyttää huolellisesti luotuja, tasapainoisia yhteiskunnallisia rakenteita. Yhteiskuntarakenteen muokkaaminen on puolestaan riippuvainen ideologisista näkemyksistä. Ensn tarvitaan rakenta ihanne. Tämän ihanteen ei tulisi olla pelkkä päätepiste, vaan sen tulisi myös olla alkupiste, koka tarjoaa jatkuvasti innoitusta. Me haluamme kosmisen yhteiskunnan jota yhdistävät universaalisen veljeyden siteet. Pitääksemme yllä yllä universaalista veljeyttä meidän tulee kannustaa kaikkia yhdistäviä tekijöitä ja vastustaa kaikkia hajottavia tekijöitä. Paikallisista eroavuuksista meidän tulee vaieta. Universaalilla yhteiskunnalla on […]

Kysymyksiä ja vastausia 1

Kysymys – Minkälaisia psykologisia puutteita on materialismissa? Vastaus – Ihmismielen luonteenomainen piirre (Dharma) on etsiä ääretöntä. Mieli saavuttaa tämän päämäärän keskittymällä tietyntyyppiseen mieltämiseen. Koska materiaaliset objektit ovat rajallisia, ihmiset jotka hyväksyvät ne päämääräkseen elämässä, tulevat lopulta turhautumaan. He eivät kykyne saavauttamaan autuutta, koska aineellisesta vauraudesta ja materiaalista kohteista ei voi nauttia äärettömästi. Lisäksi, ne jotka omaksuvat aineelliset kohteet elämänsä päämääräksi, huomaavat omien etujensa olevan ristiriidassa muiden etujen kanssa. He yrittävät evätä ne muilta suojellakseen omaa […]

Osuuskunnat

Kuten tiedätte, ihmisen yhteiskunta on yksi ja jakamaton. Ihminen ei voi asua yksin. Jos joku haluaa juoda vettä kaivosta, hän tarvitsee narun ja ämpärin ja narun kiinnittämiseen hän tarvitsee koukun. Kaikkeen tähän muiden apu on tarpeen. Yhteiskunnassa ihmisten on työskenneltävä yhdessä muiden kanssa, jotta kaikki voivat kulkea eteenpäin yhdessä. Samánam ejati iti samájah. Yhteiskunta tarkoittaa sellaisen ryhmän kollektiivista liikettä, jota on tehdyt yksimielisen päätöksen edetä kohti yhteistä päämäärää. Jos ihmiset kulkevat tiiviisti yhdessä eteenpäin kaikilla […]

Ihanteellisen perustuslain vaatimukset

Yhteiskunnan kiertokulun tuomien muutosten myötä yhteiskunta on kehittynyt instituutioita toteuttamaan sille kuuluvia tehtäviä ja velvollisuuksia. Valtio on yksi tällainen elintärkeä instituutio joka organisoi ryhmän ihmisiä tietyllä maa-alueella, hallitsee heitä, edistää heidän hyvinvointiaan ja ajaa heidän etuaan. Tämä instituutio on voimakas, koska se käyttää suvereenia valtaa. Vallan keskittyminen on vaarallista, jos sitä eivät ohjaa tietyt säännöt ja periaatteet. Ohjekirja johon on koottu kaikki tällaiset säännöt, säädökset ja valtion oikean toiminnan periaatteet, on nimeltään perustuslaki. Perustuslain menettelytavat […]

Talouden neljä ulottuvuutta

Kehittyneen talouden tulisi koostua neljästä osa-alueesta: ihmisten talous (peoples economy), psykotalous, liiketalous ja yleinen taloustiede. Tämä nelijako on huomattava laajennus nykyaikaisen taloudellisen toiminnan käsitteistöön. Suurin osa tämän ajan taloustieteilijöistä ymmärtää vähän yleisen taloustieteen perusteista ja jotain liiketaloudesta, mutta molemmat alat ovat vielä kehittymättömiä. Kansantalous ja psykotalous ovat täysin outoja nykyajan taloustieteilijöille, eivätkä ne siksi saa sijaa nykyisessä taloudellisessa ajattelussa. Seuraavassa lyhyt talouden osa-alueiden esittely. Ihmisten talous Tämä talouden osa käsittelee ihmisten perushyödykkeitä yleisesti, niiden tuotantoa, […]

Samgacchadhvam

Esitän nyt tulkinnan eräästä tunnetusta veda-säkeistöstä: Saḿgacchadhvaḿ saḿvadadhvaḿ saḿ vo manáḿsi jánatám, Devábhágaḿ yathápúrve saḿjánáná upásate. Samánii va ákútih samáná hrdayánivah, Samánamastu vo mano yathá vah susahásati. ”Saḿgacchadhvaḿ”. Tässä prefiksi ”sam” tarkoittaa ”oikealla tyylillä”, ”oikealla tavalla”, ”oikeassa rytmissä”. Jokainen on liikkeessä, kaikki liikkuu kokonaisuutena ja jokainen olento liikkuu myös itsenäisesti. Mitä liike sitten on? Liike tarkoittaa paikan vaihtumista, liike viittaa nopeuteen. Sanskritin sana ”gam” tarkoittaa nopeutta, se tarkoittaa myös elämää. Jokaisen elävän olennon on siis […]

Eettiset periaatteet – yama ja niyama

Eettinen elämäntapa on sadhanan (henkisten harjoitusten) perusta. Täytyy kuitenkin muistaa, että moraalisuus tai hyvä käytös ei ole henkisen kehityksen korkein saavutus. Moraalinen henkilö voi olla ihanteena toisille, mutta sadhakalle (henkiselle kokelaalle) tämä asia ei ole mainitsemisen arvoinen. Sadhana vaatii alusta alkaen mielen tasapainoa. Tällaista mielen tasapainoa voidaan myös nimittää moraalisuudeksi. Ihmiset sanovat usein: ”En seuraa mitään uskontoa tai rituaale­ja, pysyn totuudessa, en vahingoita ketään enkä valehtele. Siinä kaikki, mikä on välttämätöntä. Mitään muuta ei tarvitse […]

Syvällinen muutos kaikilla elämän aloilla

Ananda Marga on vallankumous. Se ei ole ainoastaan henkinen vallankumous, vaan myös taloudellinen, sosiaalinen ja mentaalinen vallankumous. Sekä taloudellinen järjestelmä, yhteiskuntarakenne, ajattelutapa että henkiset harjoitukset, joita Ananda Margassa opetetaan, ovat uusia – eivätkä pelkästään uusia, vaan jotain hyvin erilaista verrattuna perinteisiin ajattelutapoihin ja käytäntöihin näillä elämänalueilla. Ananda Marga ei ole pelkkä ajan mittaan tapahtuva asteittainen muutos, vaan vallankumous – syvällinen muutos termin todellisessa merkityksessä. Koskaan aikaisemmin tämän maailman historiassa, tai koko maailmankaikkeuden historiassa – jos […]

Renessanssi kaikilla elämän aloilla

Tämänpäiväisen luennon aiheena on ”Renessanssi kaikilla elämän aloilla”. Sanan renessanssi todellinen merkitys on uudelleen herääminen. Ihmiskunta siis nukkuu ja nyt sen on herättävä tästä syvästä unesta ja tehtävä jotain kaikilla elämän aloilla, kaikilla olemassaolon tasoilla. On olemassa kolme tärkeää elämän osa-aluetta: fyysinen taso, psyykkinen taso ja henkinen taso. Fyysisellä tasolla on useita osa-alueita, kuten esimerkiksi tieteellinen tutkimus, sosiaalinen kehitys, poliittinen elämä, talouselämä ja kulttuurielämä. Ihmiset sanovat usein, että 1900-luku on tieteen vuosisata. Tämä ei pidä […]

Neohumanismi on perimmäinen suoja

Tämän päivän ihmiskunta on epäilemättä edistynyt jonkin verran älyn, viisauden ja järkiperäisyyden alalla. Ihmiset tulivat tähän maahan noin miljoona vuotta sitten. Tämän päivän ihmisen tunteet, toiveet, ahdistukset ja pettymykset, surut ja huolet, ilot ja tuskat, kyyneleet ja hymyt ovat melkein samanlaisia kuin noiden primitiivisten ihmisten. Erona on vain se, että nykyajan ihmisten tunteet ovat syvempiä kuin heidän esi-isiensä ja -äitiensä. Ei ainoastaan tunteiden syvyys ole lisääntynyt, vaan tämän myötä heidän ajattelunsa omaperäisyys on myös lisääntynyt. […]

« Older posts

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/u868580477/public_html/wp-includes/functions.php on line 3297