Maailmankaikkeus on kuin yksi suuri perhe. Yhteiskuntarauhan ylläpitäminen edellyttää huolellisesti luotuja, tasapainoisia yhteiskunnallisia rakenteita. Yhteiskuntarakenteen muokkaaminen on puolestaan riippuvainen ideologisista …

Kysymys – Minkälaisia psykologisia puutteita on materialismissa? Vastaus – Ihmismielen luonteenomainen piirre (Dharma) on etsiä ääretöntä. Mieli saavuttaa tämän päämäärän …